A. High hang squat snatch 5 x 3  50-70% 1RM snatch

 

B. Squat snatch

8 @ 70 %

6 @ 80 %

4 @ 85 %

2 @ 90 %

 

C. Metcon: TC:10min

21-18-15-12-9

Snatchgrip deadlift 75% 1RM snatch

Wallball

Cashout: 10 Wallclimb

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.