AMRAP45
800 m run
2 rope climbs
4 tire flips
8 toes-to-bars
16 pull-ups
32 american kettlebell swing, 24/16 kg
64 wall balls
128 steg KB farmers carry, pick load

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.