A. Alt EMOM8
12 Single Arm Kettlebell Windmills
30 m Double Kettlebell Front Rack Carry

B. Double Dumbbell Shoulder Press
4 x 8
Pressarna utförs sittande på golvet.

C. Viktade strikta pullups
5 x 5

D. E4MOM16
1 Rope Climb
3 Wall Climbs
10 Dumbbell Power Cleans
10 Dumbbell Floor Press
50 m KB Farmer Carry 2 x 32/24 kg

 

Olypass
Fokus: Balans och stabilitet i jerk-position

A. Push jerk in split
5 x 3

B. Jerk Balance
5 x 3

C. Jerk drive
5 x 3

D. EMOM12
1 power clean + 1 power jerk + 1 split jerk
Bygg upp till ett tungt complex för dagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.