A. Alt EMOM8
12 Single Arm Kettlebell Windmills
30 m Double Kettlebell Front Rack Carry

Höften behöver gå åt sidan och sedan lite snett bakåt för att du ska kunna komma
tillräckligt djup. Håll in armbågar intill kroppen i front rack hold för att fokusera på att belasta bålen.

B. Double Dumbbell Shoulder Press
4 x 8
Pressarna utförs sittande på golvet. 

C. Viktade strikta pullups
5 x 5

D. E4MOM16
1 Rope Climb
3 Wall Climbs
10 Dumbbell Power Cleans
10 Dumbbell Floor Press
50 m KB Farmer Carry 2 x 32/24 kg

Oly-pass

Fokus: Extension & footwork i jerk

A. Paus jerk
6 x 2

B. Jerk drive + split jerk
8 x 1+1

C. EMOM12
Clean pull + hang clean + split jerk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.