”Murph”

For Time:
1 mile Run
100 Pull-Ups
200 Push-Ups
300 Air Squats
1 mile Run
All with a Weight Vest (20/14 lb). TC 50 min.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.