A. Alt EMOM8
12 Single Arm Kettlebell Windmills
30 m Double Kettlebell Front Rack Carry 

Höften behöver gå åt sidan och sedan lite snett bakåt för att du ska kunna komma
tillräckligt djup. Håll in armbågar intill kroppen i front rack hold för att fokusera på att belasta bålen.

B. Double Dumbbell Shoulder Press
4 x 8
Pressarna utförs sittande på golvet. 

C. Viktade strikta pullups
5 x 5

D. E4MOM16
1 Rope Climb
3 Wall Climbs
10 Dumbbell Power Cleans
10 Dumbbell Floor Press
50 m KB Farmer Carry 2 x 32/24 kg

Oly-pass

A. Bear complex (1 power clean + 1 front squat + 1 push press + 1 back squat + 1 push press)
4 x 1+1+1+1

B. BTN split jerk
4 x 3

C. 2 jerk spring + 1 split jerk 6 x 2 + 1

D. Clean complex, TC 12 min (1 deadlift + 1 power clean + split jerk)
Bygg upp till ett tungt complex för dagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.