Herowod ”Zachary Tellier”

For Time, TC 40 min
10 Burpees

10 Burpees
25 Push-Ups

10 Burpees
25 Push-Ups
50 Lunges

10 Burpees
25 Push-Ups
50 Lunges
100 Sit-Ups

10 Burpees
25 Push-Ups
50 Lunges
100 Sit-Ups
150 Air Squats

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.