Alt EMOM45

3 KB manmaker 2 x 24/16

5 Fat grip DL  80/60 kg

10 slamballs

5/5 double DB box/tire step-up 2 x 22.5/15 kg

5-10 strikta pull ups

3 high box over with sandbag 68/45

6 double KB goblet squat 2 x 28/20 kg

30 sek wall sit

Vila

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.