Hero-monday!

”Bull”

2 RFT, TC 50 min
200 double unders
50 overhead squats
(135/95)
50 pull-ups
1 mile run

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.