A. Alt EMOM30
Row, 50 secs
10 Deadlifts, pick load
8 V-ups
12 Goblet Box Step-ups, pick load
12 Ring Push-ups 
4 Turkish Get-ups, pick load

B. AMRAP10
200 m Run
7 Bar Facing Burpees
7 Push Press, 40/30 kg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.