Hero-Monday
”Manion

7 rounds for time:
400 meter run
29 back squats, 35/95 lb

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.