Alt EMOM42

8 floor press, pick load

3 x (1 burpee + 2 double DB deadlift + 2 double DB lunges) 2 x 22,5/15 kg

5 -10 ring row + 5-10 push up

3 double KB snatch + 10 m double KB OH carry + 10 m double KB front rack carry + 3 double KB front squat, 2 x 24/16 kg

5 tire flip & jump

Vila

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.