Alt EMOM40

5 burpee DB box step over 2 x 22.5/15 kg

12/10 cal ski erg (damper 10)

3 hang power clean @BW/0,8BW

7,5/7,5 m DB OH lunge 22,5/15 kg

10 KB deadlift deadlift 2 x 40/28 kg

5-10 ring dip

3 KB power manmaker (push up, single arm row, KB clean + KB STOH) 2 x 24/16 kg

Vila

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.