A. Teknik, 12 min 
Dela gruppen i 2

1. Ropeclimb

Fokus: Hitta benlåset

2. Skierg

Fokus: Dra inte för långa drag, explosivt i starten, försök använd bålen.

B. Stabilitet, 6 min

Single Arm Kettlebell Overhead Walking Lunges, 3×15 m

7,5 m med ena armen, 7,5 m med andra armen. 3 varv

C. Styrka, 12 min
Back Squat 4×5 at 75-80% 1RM

D. Metcon, TC 15 min
60 Wall Balls
50 Deadlifts, 60/42.5 kg
40 Box Jumps
30 Toes-to-bars
20 Hang Squat Cleans, 60/42.5 kg
10 Overhead Squats, 60/42.5 kg
400 m ski erg alt. 400 m run
5 Ropeclimb
400 m run alt. 400 m skierg

Rx+ 70/50 kg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.