Partner Friday, TC 45 min

Partner Zachary Tellier

10 sync burpees

10 sync burpees
50 push-ups

10 sync burpees
50 push-ups
100 lunges

10 sync burpees
50 push-ups
100 lunges
150 sit-ups

10 sync burpees
50 push-ups
100 lunges
150 sit-ups
200 air squats

Then:

AMRAP until TC, “You go, I go”
7 heavy KB swing (pick load)
14 box jump
28 double unders

Ta en KB var, lite tyngre än vanligt. Relativt lång vila mellan seten i AMRAP:en så våga köra på när det är din tur.