Två varv av: 2 x AMRAP8, ”You go, I go!”

AMRAP8

10 KB reverse goblet lunges, 28/20 kg

6 KB box step over

10 KB swing

Vila 2 min

AMRAP8

6 burpee over DB

6 DB hang clean, 22,5/15 kg

3 DB STOH

6 DB hang clean

3 DB STOH

Dela upp er i två grupper och börja med olika AMRAP. I lag om två, ta en varsin DB och KB. 2 min vila/rengöring mellan AMRAP.