Fredagsfys!

Dela upp er i två grupper och börja med varsin del. I team of två men med egen stång och KB.

Del 1: AMRAP20

”You go I go”
10 Rounds of Cindy
5 Pullups (RX+ C2B Pullups)
10 Pushups
15 Air Squats

Then AMRAP until timecap:

”You go, I go”
5 KB Swings
5 KB Front Squat
5/5 KB STOH
5 KB Front Squat
5 KB Swings

RX: 24/16 kg
RX+ 28/20 kg

5 min vila och rengöring av utrustning.

Del 2: AMRAP20
”You go, I go”
10 rounds of:
12 Deadlift
8 Hang Cleans
4 STOH

Then AMRAP until TC:

2-4-6-8-10…

Thrusters
Lateral Burpee over bar
Both athletes do round of 2, 4, 6 etc.

RX: 60/40 kg
RX+: 70/50 kg