A. Teknik, 12 min
Push press 5×4
Jobba med en lätt vikt, ca 50%
Hitta farten från benen. Tänk på stångens bana samt att hålla en stabil bål.

B. Lyftdel, 10 min 2RM Push press
Hitta 2 rep max för dagen.

C. Styrka, Alt EMOM15 
Min 1: 5/5 Single arm DB press @ 70%
Min 2: 6-10 Strict pullup 
Min 3: 5-8 Strict toes to bar + 3 Burpee to target

D.  Metcon, 4 RFT TC 10 min
15 DB power snatch 22,5/15 kg
15 Burpee over DB

Oly-pass

A. 3 position muscle clean (hip, knee, floor)
4 x 2

B. Clean Complex
Power clean + hang power clean + Hang clean
6 x 1+1

C. Front Squat Complex
Pause front squat (3 sek) + double bounce front squat + front squat
4 x 1+1+1
Bygg upp till en tung för dagen.