Fredagsfys i team of 2

Alla har egen utrustning i sin ruta. Dela upp er i två grupper och börja med varsin AMRAP. 5 min vila/rengöring mellan AMRAP.

AMRAP20
24-21-18-15-12-9-6-3
Single Arm DB clean & jerk
Box jump

Then:

100 single arm DB thruster, 22.5/15 kg
Break penalty: 7 sync burpees

Then:

AMRAP until TC
DB box step over

5 min vila/rengöring

AMRAP20
10 RFT
“You go, I go”
8 toes to bar
10 power snatch 35/25 kg
12 wallballs

Then:

100 abMat situps
Partner do plank hold

Then:

AMRAP until TC
Thrusters 35/25 kg

Utomhuspass

A. 21-15-19
Single arm KB swing 24/16 kg
Around the world
Single arm KB frontsquat

B. I par om 2 (byt övning varv 2)
Två varv av:
Min 0-2
AMRAP
Goblet squat 24/16 kg
Box jump

Vila 2 min

Min 4-6
AMRAP
DB clean & jerk, 22.5/15
KB-swing 214/16 kg

Vila 2 min

Min 8-10
AMRAP
Push ups
Sit ups

Vila 2 min

AMRAP
Min 12-14
DB thrusters 22,5/15 kg
KB-snatch 24/16 kg