A. Teknik, 15 min
5×4 Snatch balance
Fokus vikten mitt på foten & balans. Bygg från 50-70%.

B. EMOM10 
1 Snatch
1 Hangsquat snatch
@75-85 %

C. Metcon, TC 20 min
3 RFT
35 Wallball
25 Power snatch
15 Lateral burpees
Välj en vikt på power snatch så max behöver dela snatchen i 3 set varje varv.

Utomhuspass, TC 30 min

A. 21-15-9
Single arm DB thrusters, 22,5/15 kg
Burpee over DB

Efter varje set: 200 m run

Then:

B. 50-40-30-20-10
Kettlebell swing, 24/16 kg
Sit-up