PÅSKDAGSWOD!

Partner-Chipper, TC 40 min

100 airsquats
90 KB-swing 24/16 kg
80 deadlift 60/40 kg
70 wallballs
60 hang power clean
50 push ups
40 front squats
30 box jump
20 burpee
10 thrusters

Vänd efter thrusters och jobba er upp igen.