Fredagsfys, i team of 2, TC 45 min 

AMRAP10
40 double unders
20 power snatch 35/25 kg

400 m run

6-12-18-24
DB hang C & J 22.5/15 kg
Toes to bar

400 m run

21-15-9
Sync thrusters 35/25 kg
Sync burpee over bar

400 m run

AMRAP10
2-4-6-8-10-12…
DB Alt snatch 22.5/15 kg
Bar muscle up

Löpningen utförs i team, dvs båda springer och ingen börjar med nästa övning förrän båda är tillbaka.

Utomhuspass

A. 200 m run/walk w. KB
20 KB goblet squat
200 m run/walk w. KB
20 KB swing
200 m run/walk with KB
20 KB goblet squat
20 KB hang clean & jerk

B. ”Heidi”

AMRAP23
23 airsquats
23 push ups
23 KB swing 24/16 kg
23 jumping lunges
23 sit ups
23 box jumps