Fredag 23 juli

I par om två, börja på olika AMRAP och gör dem i rätt ordning. Del 1 och 3 är utomhus, Del 2 i gamla B-salen.

Del 1. AMRAP10
Cash in:
2 km row
100 goblet squat, 24/16 kg
Divide & partition anyhow, båda jobbar.

AMRAP remaining time:
Single arm KB thruster, 24/16 kg

Rest 1 min

Del 2. AMRAP10
200 m run (båda springer)
16 box step over
14 alt. DB snatch, 22.5/15 kg
12 chest to bar pull ups/pull ups

Rest 1 min

Del 3. AMRAP10
Cash in:
3000 m bikeerg
100 single arm DB clean & jerk, 22.5/15 kg
Divide & partition anyhow, båda jobbar.

AMRAP remaining time:
Single arm DB devils press, 22.5/15 kg

Rest 1 min

Del 4. AMRAP10
7 wallballs
5 toes to bar
3 HSPU
1 power clean 80/60 kg
You go, I go

Utomhuspass

”Running Ellen”

3 RFT
800 m run
20 Burpees
21 Alternating Dumbbell Snatches (50/35 lb)
12 Dumbbell Thrusters (2×50/35 lb)

Crossfit Karlstad