Fredag 3 september

Partner Chipper, TC 45 min

100 air squats
90 american KB-swings, 24/16 kg
80 deadlift, 60/40 kg
70 wallballs
60 hang power clean, 60/40 kg
50 push up
40 front squat, 60/40 kg
30 box jump over
20 C2B/pull ups
10 thrusters, 60/40 kg
1300 m run

Efter löpningen jobba er upp i chippern igen. 1300 m-varvet svänger av vid Bromsgatan, dvs höger efter Blomsterlandet.

Utomhuspass

AMRAP35
100 m run
10 DB hang clean & jerk, 22.5/15 kg
10 DB front squat
100 m run
10 DB snatch
10 DB OH lunge
100 m run
10 DB devils press
10 DB goblet squat

Crossfit Karlstad