Börja träna hos oss

Kul att du vill börja träna hos oss!

Om redan tränar Crossfit eller har motsvarande träningsbakgrund idag är du välkommen att höra av dig till info@crossfitkarlstad.se och boka in ett testpass och ett möte med en av våra coacher i boxen. Vi kommer då att gå igenom vårt träningsupplägg, vad som gäller i boxen och vilka system vi använder och ha en dialog om hur vi går vidare! Om du inte har tränat Crossfit förut börjar du med att gå vår introkurs i Crossfit. Vi startar fortlöpande upp introkurser och du kan läsa mer om den nedan. 

crossfit träningskort

Crossfit är en kombination av styrke- och konditionsträning som bygger på funktionella övningar som utförs under hög intensitet och med konstant variation. 

I samtliga kort ingår tillgång till vår box inklusive alla pass och yta för egenträning. 

 

PRISER TRÄNINGSKORT

12 månaders bindningstid 728 kr/månad

6 månaders bindningstid 828 kr/månad

Löpande 928 kr/månad (en månads uppsägningstid)

 

Villkor för att träna hos oss finns nedan.

 

 

Introkurs crossfit for life

ALM00266 (1)

Tränar du inte CrossFit idag och är redo för en förändring? CrossFit For Life är en introkurs på 12 veckor med delvis öronmärkta pass enbart för gruppen. Alla kan träna CrossFit och vi kommer att utgå från dina förutsättningar och mål med träningen.

Vi kör normalt måndag och onsdag alt. tisdag och torsdag kl. 20:30. Dagar och tider kan dock variera.

Under de första sex veckorna kör vi gemensamma pass, två gånger i veckan. Därefter är det fritt fram att boka så många av våra ordinarie pass som du vill.

Crossfit For Life kostar 2495:- för hela perioden.

Introkursen startar fortlöpande under året och information om kursstart läggs ut på våra sociala medier. Du kan när som helst anmäla ditt intresse genom att maila info@crossfitkarlstad.se.

Villkor för medlemskap hos Crossfit Karlstad

Följande gäller för samtliga medlemmar.

1. Avtalspart är Funktionell Träning i Karlstad AB.

2. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas.

3. All träning sker på egen risk och under eget ansvar, lyssna på coacherna och hjälp oss förebygga skador.

4. Skador som uppkommer på utrustning/lokal på grund av oaktsamhet eller slarv kan komma att debiteras medlemmen som orsakat skadan.

5. All utrustning, redskap och vikter ska rengöras och återställas till sina ordinarie platser efter att det har använts.

6. Pass ska avbokas senast två timmar före passets start om du inte kan närvara. Ej avbokat pass leder till en varning. Vid fem varningar försvinner möjligheten att boka pass i 10 dagar.

7. Funktionell Träning i Karlstad AB tar avstånd från all dopning och narkotikaklassade preparat.

8. Ändringar av schemalagd träning kan komma och ändras med både kort och långt varsel. Funktionell Träning i Karlstad AB förbehåller sig rätten att inskränka träningsutbudet i samband med helgdagar, julhelgen och under sommarmånaderna.

9. Det är inte tillåtet att släppa in obehöriga i lokalen, alla gäster ska anmälas till personalen.

10. Du är skyldig att följa regler och rekommendationer som tillfälligt eller permanent meddelas av personalen av säkerhetsskäl.

11. Funktionell Träning i Karlstad AB har rätt att tillfälligt eller permanent stänga av dig från tillträde till lokalen samt säga upp ditt medlemskap om du väsentligen bryter mot medlemsavtalet.

12. Du har rätt att frånträda avtal som görs i vår webbshop eller via mail utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att du tecknade avtalet. Vill du ångra dig så skicka Funktionell Träning i Karlstad AB ett klart och tydligt meddelande om detta.

Funktionell Träning i Karlstad AB

Org: 556861-6139

c/o Set Sail AB, Mötterudsvägen 1

671 34 Arvika

Besöksadress: Rattgatan 4

653 41 Karlstad

Kontakt: info@crossfitkarlstad.se