Medlemsavtal CrossFit Karlstad

(Funktionell Träning i Karlstad AB)

Följande gäller för samtliga medlemmar.

 • Avtalspart är Funktionell Träning i Karlstad AB.
 • Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas.
 • All träning sker på egen risk och under eget ansvar, lyssna på coacherna och hjälp oss förebygga skador.
 • Skador som uppkommer på utrustning/lokal på grund av oaktsamhet eller slarv kan komma att debiteras medlemmen som orsakat skadan.
 • All utrustning, redskap och vikter ska rengöras och återställas till sina ordinarie platser efter att det har använts.
 • Pass  ska avbokas senast två timmar före passets start om du inte kan närvara. Ej avbokat pass leder till en varning. Vid fem varningar försvinner möjligheten att boka pass i 10 dagar. 
 • Funktionell Träning i Karlstad AB tar avstånd från all dopning och narkotikaklassade preparat.
 • Ändringar av schemalagd träning kan komma och ändras med både kort och långt varsel. Funktionell Träning i Karlstad AB förbehåller sig rätten att inskränka träningsutbudet i samband med helgdagar, julhelgen och under sommarmånaderna.  
 • Det är inte tillåtet att släppa in obehöriga i lokalen, alla gäster ska anmälas till personalen.
 • Du är skyldig att följa regler och rekommendationer som tillfälligt eller permanent meddelas av personalen av säkerhetsskäl.  
 • Funktionell Träning i Karlstad AB har rätt att tillfälligt eller permanent stänga av dig från tillträde till lokalen samt säga upp ditt medlemskap om du väsentligen bryter mot medlemsavtalet.
 • Du har rätt att frånträda avtal som görs i vår webbshop eller via mail utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att du tecknade avtalet. Vill du ångra dig så skicka Funktionell Träning i Karlstad AB ett klart och tydligt meddelande om detta. 
 • Uppsägningar skrev skriftligen via mail till info@crossfitkarlstad.se 

Uppsägningstiden för medlemsskapen är 1 kalendermånad från uppsägningsdatum. 

Funktionell Träning i Karlstad AB
Org: 556861-6139
c/o Set Sail AB, Mötterudsvägen 1
671 34 Arvika

Besöksadress: Rattgatan 4
653 41 Karlstad

Kontakt: info@crossfitkarlstad.se